مُدهای مختلف Station در لینک های وایرلس تجهیزات میکروتیک

اینترفیس وایرلس در هر کدام از مدهای Station به دنبال اکسس‌پوینت (AP) مناسب می‌گردد و سعی می‌‌‌‌کند به آن متصل شود. ارتباط بین Station و AP بر اساس نوع مد Station، کمی با هم متفاوت است. بنابراین باید مد مناسب، بر اساس کاربرد و نوع تجهیزات انتخاب شود. این مطلب به بررسی تفاوت مدهای Station در تجهیزات میکروتیک می‌پردازد.

مدهای station در تجهیزات میکروتیک

انواع مدهای Station به شرح زیر است:

  • Station
  • Station-bridge
  • Station-pseudobridge
  • Station-pseudobridge-clone
  • Station-wds

تفاوت اصلی میان مدهای Station در چگونگی پردازش و ارسال آدرس‌های لایه ۲ از طریق لینک وایرلس است. این موضوع مستقیما روی کارایی لینک وایرلس به عنوان قسمتی از ساختار ارتباطی لایه ۲ تاثیر می‌گذارد. اگر ارتباط لایه ۲ مثل شبکه‌های Route شده یا MPLS، روی لینک وایرلس لازم نباشد، پیشنهاد می‌کنیم تنظیمات پایه mode=station را انتخاب کنید؛ چرا که ثابت شده این مد بهترین کارایی را دارد.

انتخاب مدهای Station وابسته به نوع پروتکل وایرلسی است که در شبکه‌ی بی‌سیم مورد استفاده قرار می گیرد. در جدول ۱ اطلاعات مربوط به پشتیبانی پروتکل‌ها از مدهای مختلف آمده است. حتی اگر مدی در یک پروتکل پشتیبانی نشود، ممکن است ارتباط بین Station و AP برقرار گردد، اما از چنین ارتباطی نباید انتظار رفتاری مشابه ارتباط لایه ۲ داشت.

محدودیت‌های ۸۰۲.۱۱ برای ارتباط لایه ۲

بر اساس استاندارد ۸۰۲.۱۱ دستگاه‌های اکسس‌پوینت (AP) قادر به انتقال فریم (ترافیک لایه ۲) بین قسمت سیمی شبکه با قسمت بی‌سیم هستند، اما دستگاه‌های Station قرار نیست ارتباط لایه ۲ را برقرار کنند.شبکه‌ی زیر را در نظر بگیرید:

شمای شبکه با رادیو میکروتیک

ارتباط X تا AP و Station تا Y به صورت سیمی (اترنت)، اما AP تا Station به صورت بی‌سیم است. بر اساس استاندارد ۸۰۲.۱۱، اکسس‌پوینت می‌تواند ترافیک لایه ۲ بین X و STA را برقرار کند، اما نمی‌تواند ترافیک لایه ۲ بین AP و Y یا X و Y را برقرار کند. استاندارد ۸۰۲.۱۱ می گوید فرمت فریم‌های ارسالی بین Station و STA باید شامل ۳ آدرس (MAC Address) باشد. همچنین فریم ارسال شده از سوی AP برای Station شامل آدرس‌های زیر است:
• آدرس مقصد: آدرس دستگاه Station (آدرس رادیو گیرنده)
• آدرس رادیو فرستنده: آدرس AP
• آدرس مبدا: آدرس تولید‌کننده فریم‌ها

فریم‌های ارسال شده از سوی Station برای AP شامل آدرس‌های زیر است:
• آدرس رادیو گیرنده: آدرس AP
• آدرس مبدا: آدرس Station (آدرس رادیو فرستنده)
• آدرس مقصد

فرض کنید هر فریم باید شامل آدرس رادیوی فرستنده و گیرنده باشد. کاملا واضح است که فرمت فریم با ۳-آدرس برای ارتباط لایه ۲ برای سمت Station مناسب نیست. چون Station نمی‌تواند فریمی با آدرس مبدا متفاوت از آدرس خودش ارسال کند. برای مثال فریم ارسال شده از Y در AP دارای آدرس Y نیست.

۸۰۲.۱۱ یک فرمت دیگر هم با نام فرمت فریم ۴-آدرس دارد. این فرمت WDS یا Wireless Distribution System نامیده می‌شود که برای ارتباط بین APها به صورت بی‌سیم است. فرآیند فریم در این فرمت شامل موارد زیر است:
• آدرس رادیو گیرنده
• آدرس رادیو فرستنده
• آدرس مقصد
• آدرس مبدا

این فرمت از فریم، تمامی اطلاعات مورد نیاز برای برقراری ارتباط لایه ۲ روی لینک وایرلس را دارد. متاسفانه ۸۰۲.۱۱ چگونگی برقراری ارتباط WDS و مدیریت آن را مشخص نکرده است. به همین جهت مدهای  مختلف Station سعی می‌کنند تا کاستی موجود در استاندارد را برطرف کنند و یک ارتباط لایه ۲ برقرار نمایند.

پشتیبانی پروتکل‌ها از مدهای مختلف

جدول زیر در دسترس بودن مدهای مختلف Station برای هر پروتکل ارتباط وایرلس را نشان می‌دهد. در دو ستونی که برای ۸۰۲.۱۱ در نظر گرفته شده، ستون اول در دسترس بودن مد را برای شبکه‌های ۸۰۲.۱۱ محض(مهم نیست که سازنده AP چه کسی است) و ستون دوم ROS 802.11 در دسترس بودن مد را برای شبکه‌های دارای RouterOS AP نشان می‌دهد.

جدول پشتیبانی پروتکل ها از مدهای مختلف Station در ارتباط وایرلس میکروتیک
جدول ۱

مد Station

این مد تنها مد استانداردی است که از ارتباط لایه دو در سمت Station پشتیبانی نمی‌کند. تلاش برای قرار دادن اینترفیس وایرلس در Bridge نتایج مورد انتظار را برآورده نمی‌کند. از سوی دیگر این مد را می توان به عنوان کاراترین مد بیان کرد و در مواردی که ارتباط لایه ۲ در سمت Station لازم نیست، بهتر است از این مد استفاده کنیم. تمام پروتکل‌های وایرلس از این مد پشتیبانی می‌کنند.

شمای شبکه با مد station در رادیو میکروتیک

مد Station-wds

این مد فقط با روتربردهای میکروتیک که تبدیل به AP شده‌اند کار می‌کند (RouterOS APs). نتیجه مذاکره بین AP و Station برای ایجاد ارتباط، ایجاد یک اینترفیس WDS جدا بر روی AP است. این اینترفیس می‌تواند به عنوان ارتباط نقطه به نقطه بین AP و Station درنظر گرفته شود. به عبارت دیگر هر آنچه از اینترفیس WDS سمت AP خارج می‌شود، فقط سمت Station دریافت می‌شود(Stationهای دیگر دریافت نمی‌کنند) و هر آنچه که از Station به سمت AP فرستاده می‌شود توسط اینترفیس WDS دریافت می‌شود(بین دیگر Stationها پخش نمی‌شود). پس آدرس‌های لایه دو مورد حفاظت قرار می‌گیرند.
این مد توسط تمام پروتکل‌های وایرلس به غیر از ۸۰۲.۱۱ پشتیبانی می‌شود و از فرمت فریم ۴-آدرس (پروتکل ۸۰۲.۱۱) استفاده می‌کند. دیگر پروتکل ها مانند nstreme یا nv2 از ابزارهای داخلی پروتکل برای پیاده‌سازی استفاده می‌کنند. مد Station-wds برای ارتباطات لایه ۲ به صورت امن مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشترین میزان کنترل مدیریتی را روی AP توسط اینترفیس WDS فراهم می‌آورد. برای مثال Bridge Firewall ،RSTP برای تشخیص و جلوگیری از Loop را می توان نام برد.

مد Station-pseudobridge

این مد پشتیبانی از ارتباط لایه ۲ را محدود به سمت Station می‌کند و این کار را به‌وسیله تعدادی سرویس پیاده‌سازی می‌‌کند:
 ترجمه آدرس‌های MAC برای بسته های IPv4: دستگاه Station جدولی از نگاشت‌های IPv4 به MAC را نگهداری می‌کند. هنگام ارسال فریم به AP آدرس MAC مبدا را با آدرس MAC خود جایگزین می‌کند(فرمت ۳- آدرس رعایت شود). هنگام دریافت فریم از AP آدرس MAC مقصد را با آدرس موجود در جدول نگاشت جایگزین می‌کند. نگاشت IPv4 به MAC همچنین برای بسته بندی فریم‌های VLAN نیز به‌کار‌می‌رود.
 ترجمه MAC آدرس واحد: دستگاه Station آدرس MAC اولین فریم ارسال شده به آن را به خاطر می‌سپارد و از آن به عنوان آدرس MAC پیش‌فرض برای ترجمه معکوس استفاده می‌کند. از این آدرس برای جایگزینی آدرس مقصد فریم‌های دریافتی از AP زمانی که نتواند نگاشت را انجام دهد استفاده می‌کند. برای مثال فریم‌هایی که IPv4 نیستند یا نگاشت گم شده است.

این مد برای تمام پروتکل‌ها غیر از nv2 در دسترس است. بهتر است این مد را زمانی استفاده کنیم که AP گزینه بهتری را برای ارتباط لایه ۲ نداشته باشد.

شمای شبکه با مد Station-pseudobridge در رادیو میکروتیک

مد Station-pseudobridge-clone

 مشابه مد Station-pseudobridge است. با این تفاوت که در این مد ارتباط‌های AP از MAC آدرس‌های “Clone” استفاده می‌کنند. یعنی در هر آدرس پارامتر Station-bridge-clone-mac یا آدرس مبدا فریم اولیه تنظیم می‌شود.

مد Station-bridge

 این مد فقط با APهای میکروتیک کار می‌کند (RouterOS Aps) و به ارتباطات لایه ۲ در سمت Station وابسته نیست. در این مد، AP جدولی از ارسال‌ها را نگهداری می‌کند که بیان می‌کند کدام MAC آدرس روی کدام دستگاه Station در دسترس است. این مد ارتباط لایه ۲ ایمن را فراهم می‌کند و پیشنهاد می‌شود از این مد استفاده شود مگر اینکه دلیل خاصی برای استفاده از مد Station-wds وجود داشته باشد.

شمای شبکه با مد Station-bridge در رادیو میکروتیک

جمع بندی

اگر به ارتباط لایه ۲ نیاز نداشته باشیم، در دستگاه Station از Mode=Station استفاده می‌کنیم.
اگر در لینک وایرلس به ارتباط لایه ۲ نیاز داشته باشیم، باید از مدهایی غیر از مد Station استفاده کنیم.
مد Station به هر اکسس‌پوینتی متصل می‌شود، اما مد Station-bridge فقط به اکسس‌پوینت‌های میکروتیک وصل می‌شود.
نکته: اگر بخواهیم با اکسس‌پوینت‌های غیر از میکروتیک ارتباط لایه ۲ داشته باشیم، باید از مد Station-pseudobridge یا Station-pseudobridge-clone استفاده کنیم.

جواب سوال خود را نیافتید؟ یا آنچه که در بالا گفته شد کافی نبود؟

آدرس ایمیل خود را برای ما بگذارید تا اطلاعات بیشتری را برای شما ارسال کنیم. تلاش خواهیم کرد پاسخ بهتری برای مسائل فنی شما ارائه کنیم. 

بیشتر بخوانید

داریوش ابراهیمی

آشنایی با شرکت و محصولات Ubiquiti Networks

مقدمه Ubiquiti Networks یک شرکت آمریکایی است که در زمینه فناوری‌های مرتبط با شبکه‌های کامپیوتری فعالیت می‌کند. تجهیزات Ubiquiti محدوده‌ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط (Enterprise) تا شرکت‌های

ادامه مطلب »
استاندارد nbase-t
محمد امین کمالی

استاندارد NBASE-T چیست ؟

در استاندارد Ethernet که با نام IEEE 802.3 شناخته می شود از کابل‌های Twisted Pair (زوج سیم به هم تابیده) به عنوان رسانه ارتباطی استفاده می‌گردد.

ادامه مطلب »
معصومه حسین آبادی

ARP چیست؟

پروتکل ARP یا Address Resolution protocol یک پروتکل لایه دو است، که کار آن به دست آوردن آدرس لایه دو یا همان آدرس فیزیکی مقصد که معروف به MAC می باشد از روی آدرس لایه سه ای یعنی IP است.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا
× گفتگوی آنلاین