preloader
راهنمای گام‌به‌گام بک‌آپ گرفتن از سوئیچ‌های Small Business

راهنمای گام‌به‌گام بک‌آپ گرفتن از سوئیچ‌های Small Business

مدت زمان مطالعه: نام نویسنده: Pronexo تاریخ انتشار: 24 جولای 2018

 بک‌آپ گرفتن از سوئیچ‌های Small Business

تصور کنید دستگاه شما دچار خرابی شده و تنظیمات آن پاک شده یا به اصطلاح reset شده است. در این شرایط باید دستگاه سوئیچ را از ابتدا پیکربندی یا تنظیمات را به دستگاه دیگری منتقل کنید. برای تهیه‌ی پشتیبان از Configuration یا لاگ‌های سوئیچ در این مواقع باید از فایل‌هایی که برای نگهداری وضعیت عملیاتی سیستم لازم هستند، نسخه‌ی پشتیبان تهیه کنیم. برای مثال فایل‌های Mirror Configuration، Startup Configuration و یا Running Configuration را می‌توان نام برد.
در این راهنما چگونگی پشتیبان گرفتن از تنظیمات و لاگ‌های سوئیچ‌های سیسکو Small Business آموزش داده می‌شود. این آموزش برای سوئیچ‌های سری Sx200، Sx300 و Sx500 بکار می‌رود.

با استفاده از روش‌های زیر می‌توان از تنظیمات و لاگ‌های سوئیچ نسخه پشتیبان تهیه کرد:

 • TFTP
 • HTTP/HTTPS
 • (SCP (Over SSH

روش TFTP

1ـ در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup Configuration/Log می‌شویم:

روش TFTP 1ـ در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه می‌شویم و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup Configuration/Log می‌شویم.

2ـ با کلیک بر روی via TFTP روش انتقال فایل خود را انتخاب می‌کنیم:

2ـ با کلیک بر روی via TFTP روش انتقال فایل خود را انتخاب می‌کنیم.

3ـ در قسمت Save Action دو گزینه وجود دارد:

 • Download: انتخاب دانلود باعث خواهد شد که فایل موجود روی TFTP سرور به دستگاه سوئیچ منتقل گردد و با فایل سوئیچ جایگزین شود.
 • Backup: انتخاب بک‌آپ باعث خواهد شد که فایل سوئیچ به TFTP سرور منتقل گردد.

در این بخش Backup را انتخاب می‌کنیم:

3ـ در قسمت Save Action دو گزینه داریم: • Download: انتخاب دانلود باعث خواهد شد که فایل موجود روی TFTP سرور به دستگاه سوئیچ منتقل گردد و با فایل سوئیچ جایگزین شود. • Backup: انتخاب بکاپ باعث خواهد شد که فایل سوئیچ به TFTP سرور منتقل گردد. در این بخش ما Backup را انتخاب می‌کنیم.

4ـ در بخش TFTP Server Definition می‌توانیم دو انتخاب داشته باشیم:

 • By IP Address: انتخاب این گزینه برای وارد کردن IP آدرس سرور TFTP است.
 • By name: انتخاب این گزینه برای وارد کردن hostname سرور TFTP است.

در این بخش روش IP Address را انتخاب کرده‌ایم تا از طریق وارد کردن IP آدرس سرور خود بتوانیم به آن متصل شویم.

در این بخش ما روش IP Address را انتخاب کرده‌ایم تا از طریق وارد کردن IP آدرس سرور خود بتوانیم به آن متصل شویم. 5ـ در بخش IP Version می‌توان نسخه 6 یا 4 پروتکل IP را انتخاب کرد. اگر نسخه 6 انتخاب شود تنظیمات مربوطه فعال خواهد شد.

5ـ در بخش IP Version می‌توان نسخه 6 یا 4 پروتکل IP را انتخاب کرد. اگر نسخه 6 انتخاب شود تنظیمات مربوطه فعال خواهد شد.

6ـ در بخش TFTP Server IP Address/Name آدرس IP سرور خود را وارد می‌کنیم. اگر گزینه‌ی By Name را در مرحله 4 انتخاب کرده باشیم باید در این بخش Hostname سرور خود وارد کنیم:

6ـ در بخش TFTP Server IP Address/Name آدرس IP سرور خود را وارد می‌کنیم. اگر گزینه By Name را در مرحله 4 انتخاب کرده باشیم باید در این بخش Hostname سرور خود وارد کنیم.

7ـ در بخش Source File Type گزینه‌های زیر را داریم:

 • Running configuration ـــ فایل تنظیماتی که سوئیچ در حال حاضر از آن استفاده می‌کند.
 • Startup configuration ـــ فایل تنظیماتی که در flash memory ذخیره می‌شود.
 • Backup configuration ـــ یک نسخه دیگر از فایل configuration جهت ایجاد یک نسخه پشتیبان بر روی سوئیچ ذخیره می‌شود.
 • Mirror configuration ـــ اگر برای 24 ساعت فایل running configuration تغییری نداشته باشد یک نسخه mirror به صورت اتوماتیک ذخیره می‌شود.
 • Flash log ـــ شامل لاگ‌های سیستم است که در حافظه فلش نگهداری می‌شود.

در بخش Source File Type انتخاب‌های زیر را داریم: • Running configuration ـــ فایل تنظیماتی که سوئیچ در حال حاضر از آن استفاده می‌کند • Startup configuration ـــ فایل تنظیماتی که در flash memory ذخیره می‌شود • Backup configuration ـــ یک نسخه دیگر از فایل configuration جهت ایجاد یک نسخه پشتیبان بر روی سوئیچ ذخیره می‌شود. • Mirror configuration ـــ اگر برای 24 ساعت فایل running configuration تغییری نداشته باشد یک نسخه mirror به صورت اتوماتیک ذخیره می‌شود. • Flash log ـــ شامل لاگ‌های سیستم است که در حافظه فلش نگهداری می‌شود

8ـ در بخش Sensitive Data گزینه‌های زیر را داریم:

 • Exclude: این گزینه باعث می‌شود که داده‌های حساس در فایل بک‌آپ اعمال نشود
 • Encrypted: این گزینه داده‌های حساس را به صورت رمز در بکاپ وارد می‌کند
 • Plaintext: این گزینه داده‌های حساس را در فایل بک‌آپ به صورت آشکار وارد می‌کند

9ـ در بخش Destination File Name یک نام برای فایل انتخاب می‌کنیم تا بر روی TFTP سرور با این نام منتقل گردد:

9ـ در بخش Destination File Name یک نام برای فایل انتخاب می‌کنیم تا بر روی TFTP سرور با این نام منتقل گردد.

10ـ در نهایت گزینه‌ی Apply را انتخاب می‌کنیم تا تنظیمات ذخیره شوند:

10ـ در نهایت Apply می‌کنیم تا تنظیمات ذخیره شوند.

11ـ بعد از اتمام عملیات، روی Done کلیک می‌کنیم:

11ـ بعد از اتمام عملیات، روی Done کلیک می‌کنیم.

اکنون باید فایل تنظیمات را که از طریق روش TFTP منتقل کرده‌ایم را مشاهده کنید:

اکنون باید فایل تنظیمات را که از طریق روش TFTP منتقل کرده‌ایم را مشاهده کنید

روش HTTP/HTTPS

1ـ در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه می‌شویم و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup و Configuration/Log می‌شویم:

1ـ در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه می‌شویم و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup Configuration/Log می‌شویم.

2ـ روش انتقال را روی via HTTP/HTTPS قرار می‌دهیم:

2ـ روش انتقال را بر روی via HTTP/HTTPS قرار می‌دهیم

3ـ در Save Action دو گزینه داریم:

 • Download: انتخاب دانلود باعث می‌شود که فایل موجود روی PC به دستگاه سوئیچ منتقل گردد و با فایل سوئیچ جایگزین شود.
 • Backup: انتخاب بک‌آپ باعث می‌شود که فایل روی سوئیچ بر روی دستگاه PC کپی شود.

از بین این دو گزینه Backup را انتخاب می‌کنیم:

انتخاب بکاپ باعث خواهد شد که فایل روی سوئیچ بر روی دستگاه PC ما کپی شود

4ـ در بخش Destination File Type گزینه‌های زیر را داریم:

 • Running configuration ـــ فایل تنظیماتی که سوئیچ در حال حاضر از آن استفاده می‌کند
 • Startup configuration ـــ فایل تنظیماتی که در flash memory ذخیره می شود
 • Backup configuration ـــ یک نسخه‌ی دیگر از فایل configuration جهت ایجاد یک نسخه‌ی پشتیبان روی سوئیچ ذخیره می‌شود
 • Mirror configuration ـــ اگر فایل running configuration به مدت 24 ساعت تغییری نداشته باشد یک نسخه mirror به صورت اتوماتیک ذخیره می‌شود
 • Flash log ـــ شامل لاگ‌های سیستم است که در حافظه فلش نگهداری می‌شود

• Mirror configuration ـــ اگر برای 24 ساعت فایل running configuration تغییری نداشته باشد یک نسخه mirror به صورت اتوماتیک ذخیره می شود. • Flash log ـــ شامل لاگ های سیستم است که در حافظه فلش نگهداری می شود

در این مثال Running configuration انتخاب شده است. انتخاب این گزینه باعث می‌شود از تنظیمات در حال اجرا، نسخه‌ی پشتیبان ایجاد شود.

5ـ در بخش Sensitive Data گزینه‌های زیر وجود دارد:

 • Exclude: این گزینه باعث می‌شود که داده‌های حساس در فایل بک‌آپ اعمال نشود
 • Encrypted: این گزینه داده‌های حساس را به صورت رمز در بک‌آپ وارد می‌کند
 • Plaintext: این گزینه داده‌های حساس را در فایل بک‌آپ به صورت آشکار وارد می‌کند

5ـ در بخش Sensitive Data گزینه های زیر را داریم: • Exclude: این گزینه باعث خواهد شد که داده های حساس در فایل بکاپ اعمال نشود • Encrypted: این گزینه داده های حساس را به صورت رمز در بکاپ وارد می کند • Plaintext: این گزینه داده های حساس را در فایل بکاپ به صورت آشکار وارد می کند

6ـ در نهایت گزینه‌‌ی Apply را انتخاب می‌کنیم تا تنظیمات ذخیره شوند:

6ـ در نهایت Apply می کنیم تا تنظیمات ذخیره شوند.

7ـ زمانی که عملیات به اتمام رسید بر روی Done کلیک می‌کنیم:

7ـ زمانی که عملیات به اتمام رسید بر روی Done کلیک می کنیم.

اکنون می‌توانید به راحتی فایل تنظیماتی را ایجاد کرده‌اید به روش HTTP/HTTPS منتقل کنید.

اکنون می‌توانید به راحتی فایل تنظیماتی را ایجاد کرده‌اید به روش HTTP/HTTPS منتقل کنید.

 

روش (SCP (Over SSH

پیش از شروع روش SCP مطمئن شوید SSH server authentication فعال باشد و تنظیمات مربرطه انجام شده باشد.

1ـ در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه شده و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup Configuration/Log می‌شویم:

 روش SCP(Over SSH) پیش از شروع روش SCP مطمئن شوید SSH server authentication فعال باشد و تنظیمات مربرطه انجام شده باشد. 1ـ در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه می شویم و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup Configuration/Log می شویم.

2ـ روش SCP را انتخاب می‌کنیم:

2ـ روش SCP را انتخاب می کنیم.

3ـ مطمئن شوید که Remote SSH Server Authentication فعال باشد. این ویژگی به صورت پیش‌فرض غیر فعال است.می‌توانید از طریق گزینه Edit این ویژگی را فعال کنید.

3ـ مطمئن شوید که Remote SSH Server Authentication فعال باشد. این ویژگی به صورت پیش فرض غیر فعال است. از طریق گزینه Edit می توانید این ویژگی را فعال کنید.

4ـ برای احراز هویت کاربران SSH هنگام اتصال باید SSH credential مشخص شود. انتخاب SSH Client System Credentials باعث می‌شود که از SSH credentialهای ثابت ذخیره شده در سوئیچ استفاده کند؛ اما انتخاب SSH Client One-Time Credentials از credential موقتی استفاده می‌کند.

نکته: نام و رمز عبوری که در One-Time Credentials انتخاب شده، در فایل تنظیمات ذخیره نمی‌شود.

4ـ برای احراز هویت کاربران SSH هنگام اتصال باید SSH credential مشخص شود. انتخاب SSH Client System Credentials باعث خواهد شد که از SSH credential های ثابت ذخیره شده در سوئیچ استفاده شود. انتخاب SSH Client One-Time Credentials از credential موقتی استفاده می کند. نکته: نام و رمز عبوری که در One-Time Credentials انتخاب می شود، در فایل تنظیمات ذخیره نمی گردد.

در این مثال از One-Time Credentials استفاده کرده‌ایم؛ در نتیجه باید نام کاربری و کلمه‌ی عبور را وارد کنیم:

5ـ در بخش Save Action گزینه Backup را انتخاب می‌‌کنیم:

در این مثال از One-Time Credentials استفاده کرده‌ایم؛ در نتیجه باید نام کاربری و کلمه‌ی عبور را وارد کنیم. 5ـ در بخش Save Action گزینه Backup را انتخاب می‌‌کنیم.

6ـ در این بخش می‌توانیم IP آدرس یا Hostname سرور SCP را انتخاب کنیم. در این بخش ما IP address را انتخاب می‌کنیم.

6ـ در این بخش می توانیم IP آدرس یا Hostname سرور SCP را انتخاب کنیم. در این بخش ما IP address را انتخاب می کنیم.

7ـ  در بخش IP Version می توان نسخه 6 یا 4 پروتکل IP را انتخاب کرد. اگر نسخه 6 انتخاب شود تنظیمات مربوطه فعال خواهد شد.

7ـ 5ـ در بخش IP Version می توان نسخه 6 یا 4 پروتکل IP را انتخاب کرد. اگر نسخه 6 انتخاب شود تنظیمات مربوطه فعال خواهد شد.

8ـ در بخش SCP Server IP Address/Name آدرس IP سرور خود را وارد می‌کنیم. اگر گزینه‌ی By Name را در مرحله 4 انتخاب کرده باشیم، باید در این بخش Hostname سرور خود وارد کنیم.

8ـ در بخش SCP Server IP Address/Name آدرس IP سرور خود را وارد می کنیم. اگر گزینه By Name را در مرحله 4 انتخاب کرده باشیم باید در این بخش Hostname سرور خود وارد کنیم.

9ـ نوع فایل مبدا را مشخص می‌کنیم:

9ـ نوع فایل مبدا را مشخص می‌کنیم.

10ـ نوع ذخیره داده‌های حساس را انتخاب می‌کنیم:

11ـ در این بخش یک نام برای فایلی که قرار است منتقل شود انتخاب می‌کنیم:

11ـ در این بخش یک نام برای فایلی که قرار است منتقل شود انتخاب می کنیم.

12ـ در نهایت گزینه‌ی Apply را انتخاب می‌کنیم:

12ـ در نهایت بر روی Apply کلیک می کنیم.

13ـ زمانی که عملیات به پایان رسید گزینه‌ی Done را انتخاب می‌کنیم:

13ـ زمانی که عملیات به پایان رسید گزینه‌ی Done را انتخاب می‌کنیم:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی به ثبت نرسیده است.
Pronexo
مطالب نویسنده
Call Now Button