راهنمای گام به گام بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو Small Business

تصور کنید دستگاه شما دچار خرابی شده و تنظیمات آن پاک شده یا به اصطلاح reset شده است. در این شرایط باید دستگاه سوئیچ را از ابتدا پیکربندی یا تنظیمات را به دستگاه دیگری منتقل کنید. برای تهیه‌ی پشتیبان از Configuration یا لاگ‌های سوئیچ باید از فایل‌هایی که برای نگهداری وضعیت عملیاتی سیستم لازم هستند، نسخه‌ی بک آپ تهیه کنیم. فایل‌های Mirror Configuration، Startup Configuration و یا Running Configuration جز این دسته هستند. در این راهنما چگونگی بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو Small Business و لاگ‌های آن آموزش داده می‌شود. این آموزش برای سوئیچ‌های سری Sx200، Sx300 و Sx500 بکار می‌رود.

سه روش برای بک آپ گیری از تنظیمات و لاگ های سوئیچ وجود دارد:

 • TFTP
 • HTTP/HTTPS
 • (SCP (Over SSH

روش TFTP برای بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو

۱ـ در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه شده و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup Configuration/Log می‌شویم:

برای شروع بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه شده و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup Configuration/Log می‌شویم

۲ـ با کلیک بر روی via TFTP روش انتقال فایل خود را انتخاب می‌کنیم:

انتخابvia TFTP به عنوان روش انتقال فایل در بک آپ گرفتن از تنظیمات سوئیچ سیسکو

۳ـ در قسمت Save Action دو گزینه وجود دارد:

 • Download: انتخاب دانلود باعث خواهد شد که فایل موجود روی TFTP سرور به دستگاه سوئیچ منتقل گردد و با فایل سوئیچ جایگزین شود.
 • Backup: انتخاب بک‌آپ باعث خواهد شد که فایل سوئیچ به TFTP سرور منتقل گردد.

در این بخش Backup را انتخاب می‌کنیم:

Cisco Backup Using TFTP

۴ـ در بخش TFTP Server Definition می‌توانیم دو انتخاب داشته باشیم:

 • By IP Address: انتخاب این گزینه برای وارد کردن IP آدرس سرور TFTP است.
 • By name: انتخاب این گزینه برای وارد کردن hostname سرور TFTP است.

در این بخش روش IP Address را انتخاب کرده‌ایم تا از طریق وارد کردن IP آدرس سرور خود بتوانیم به آن متصل شویم.

Cisco backup By IP Address

۵- در بخش IP Version می‌توان نسخه ۶ یا ۴ پروتکل IP را انتخاب کرد. اگر نسخه ۶ انتخاب شود تنظیمات مربوطه فعال خواهد شد.

Cisco backup TFTP By IP Address

۶ـ در بخش TFTP Server IP Address/Name آدرس IP سرور خود را وارد می‌کنیم. اگر گزینه‌ی By Name را در مرحله ۴ انتخاب کرده باشیم باید در این بخش Hostname سرور خود وارد کنیم:

TFTP Server IP Address or Name

۷ـ در بخش Source File Type گزینه‌های زیر را داریم:

 • Running configuration ـــ فایل تنظیماتی که سوئیچ در حال حاضر از آن استفاده می‌کند.
 • Startup configuration ـــ فایل تنظیماتی که در flash memory ذخیره می‌شود.
 • Backup configuration ـــ یک نسخه دیگر از فایل configuration جهت ایجاد یک نسخه پشتیبان روی سوئیچ ذخیره می‌شود.
 • Mirror configuration ـــ اگر برای ۲۴ ساعت فایل running configuration تغییری نداشته باشد یک نسخه mirror به صورت اتوماتیک ذخیره می‌شود.
 • Flash log ـــ شامل لاگ‌های سیستم است که در حافظه فلش نگهداری می‌شود.
Source File Type در TFTP Server برای بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو

۸ـ در بخش Sensitive Data گزینه‌های زیر را داریم:

 • Exclude: این گزینه باعث می‌شود که داده‌های حساس در فایل بک‌آپ اعمال نشود
 • Encrypted: این گزینه داده‌های حساس را به صورت رمز در بکاپ وارد می‌کند
 • Plaintext: این گزینه داده‌های حساس را در فایل بک‌آپ به صورت آشکار وارد می‌کند
Sensitive Data Cisco backup with TFTP

۹ـ در بخش Destination File Name یک نام برای فایل انتخاب می‌کنیم تا روی TFTP سرور با این نام منتقل گردد:

Destination File Name Cisco backup with TFTP

۱۰ـ در نهایت گزینه‌ی Apply را انتخاب می‌کنیم تا تنظیمات ذخیره شوند:

Cisco Download/Backup Configuration/Log

۱۱ـ بعد از اتمام عملیات، روی Done کلیک می‌کنیم:

Cisco Download Backup Configuration

اکنون باید فایل تنظیمات را که از طریق روش TFTP منتقل کرده‌ایم را مشاهده کنید:

بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو به روش TFTP

روش HTTP/HTTPS در بک آپ گیری از تنظیمات سوئیچ

۱ـ در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه می‌شویم و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup و Configuration/Log می‌شویم:

برای شروع بک آپ گیری از سوئیچ های سیسکو در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه شده و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup Configuration/Log می‌شویم

۲ـ روش انتقال را روی via HTTP/HTTPS قرار می‌دهیم:

Cisco Backup HTTP

۳ـ در Save Action دو گزینه داریم:

 • Download: انتخاب دانلود باعث می‌شود که فایل موجود روی PC به دستگاه سوئیچ منتقل گردد و با فایل سوئیچ جایگزین شود.
 • Backup: انتخاب بک‌آپ باعث می‌شود که فایل روی سوئیچ بر روی دستگاه PC کپی شود.

از بین این دو گزینه Backup را انتخاب می‌کنیم:

Cisco Backup Save HTTP

۴ـ در بخش Destination File Type گزینه‌های زیر را داریم:

 • Running configuration ـــ فایل تنظیماتی که سوئیچ در حال حاضر از آن استفاده می‌کند
 • Startup configuration ـــ فایل تنظیماتی که در flash memory ذخیره می شود
 • Backup configuration ـــ یک نسخه‌ی دیگر از فایل configuration جهت ایجاد یک نسخه‌ی پشتیبان روی سوئیچ ذخیره می‌شود
 • Mirror configuration ـــ اگر فایل running configuration به مدت ۲۴ ساعت تغییری نداشته باشد یک نسخه mirror به صورت اتوماتیک ذخیره می‌شود
 • Flash log ـــ شامل لاگ‌های سیستم است که در حافظه فلش نگهداری می‌شود
Cisco backup with HTTPS

در این مثال Running configuration انتخاب شده است. انتخاب این گزینه باعث می‌شود از تنظیمات در حال اجرا، نسخه‌ی پشتیبان ایجاد شود.

۵ـ در بخش Sensitive Data گزینه‌های زیر وجود دارد:

 • Exclude: این گزینه باعث می‌شود که داده‌های حساس در فایل بک‌آپ اعمال نشود
 • Encrypted: این گزینه داده‌های حساس را به صورت رمز در بک‌آپ وارد می‌کند
 • Plaintext: این گزینه داده‌های حساس را در فایل بک‌آپ به صورت آشکار وارد می‌کند
Sensitive Data برای بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو به روش HTTPS

۶ـ در نهایت گزینه‌‌ی Apply را انتخاب می‌کنیم تا تنظیمات ذخیره شوند:

Download/Backup Configuration/Log Cisco

۷ـ زمانی که عملیات به اتمام رسید بر روی Done کلیک می‌کنیم:

تکمیل Download/Backup Configuration/Log در بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو به روش HTTP/HTTPS

اکنون می‌توانید به راحتی فایل تنظیماتی را ایجاد کرده‌اید به روش HTTP/HTTPS منتقل کنید.

آپ گیری از تنظیمات سوئیچ به روش HTTP/HTTPS

روش (SCP (Over SSH برای بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو

پیش از شروع روش SCP مطمئن شوید SSH server authentication فعال باشد و تنظیمات مربوطه انجام شده باشد.

۱ـ در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه شده و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup Configuration/Log می‌شویم:

برای شروع بک آپ گیری از سوئیچ های سیسکو در گام اول وارد رابط کاربری وب دستگاه شده و از قسمت Administration>File Management وارد بخش Download/Backup Configuration/Log می‌شویم

۲ـ روش SCP را انتخاب می‌کنیم:

Cisco Backup via SCP

۳ـ مطمئن شوید که Remote SSH Server Authentication فعال باشد. این ویژگی به صورت پیش‌فرض غیر فعال است.می‌توانید از طریق گزینه Edit این ویژگی را فعال کنید.

Cisco Backup Configuration به روش SSH

۴ـ برای احراز هویت کاربران SSH هنگام اتصال باید SSH credential مشخص شود. انتخاب SSH Client System Credentials باعث می‌شود که از SSH credentialهای ثابت ذخیره شده در سوئیچ استفاده کند؛ اما انتخاب SSH Client One-Time Credentials از credential موقتی استفاده می‌کند.

نکته: نام کاربری و رمز عبوری که در One-Time Credentials انتخاب شده، در فایل تنظیمات ذخیره نمی‌شود.

Cisco backup SSH SCP

در این مثال از One-Time Credentials استفاده کرده‌ایم؛ در نتیجه باید نام کاربری و کلمه‌ی عبور را وارد کنیم:

۵ـ در بخش Save Action گزینه Backup را انتخاب می‌‌کنیم:

Cisco Backup Save SCP

۶ـ در این بخش می‌توانیم IP آدرس یا Hostname سرور SCP را انتخاب کنیم. در این بخش ما IP address را انتخاب می‌کنیم.

IP address در بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو به روش SCP

۷ـ  در بخش IP Version می توان نسخه ۶ یا ۴ پروتکل IP را انتخاب کرد. اگر نسخه ۶ انتخاب شود تنظیمات مربوطه فعال خواهد شد.

۸ـ در بخش SCP Server IP Address/Name آدرس IP سرور خود را وارد می‌کنیم. اگر گزینه‌ی By Name را در مرحله ۴ انتخاب کرده باشیم، باید در این بخش Hostname سرور خود وارد کنیم.

Cisco SCP Server Definition

۹. نوع فایل مبدا را مشخص می‌کنیم:

Cisco Backup Source File Type

۱۰ـ نوع ذخیره داده‌های حساس را انتخاب می‌کنیم:

Sensitive data در بک آپ گرفتن از کانفیگ سوئیچ های سیسکو به روش SSH

۱۱ـ در این بخش یک نام برای فایلی که قرار است منتقل شود انتخاب می‌کنیم:

Cisco Backup with SCP

۱۲ـ در نهایت گزینه‌ی Apply را انتخاب می‌کنیم:

Download/Backup Configuration/Log Cisco

۱۳ـ زمانی که عملیات به پایان رسید گزینه‌ی Done را انتخاب می‌کنیم:

تکمیل Download/Backup Configuration/Log در بک آپ گرفتن از سوئیچ های سیسکو به روش SSH

جواب سوال خود را نیافتید؟ یا آنچه که در بالا گفته شد کافی نبود؟

آدرس ایمیل خود را برای ما بگذارید تا اطلاعات بیشتری را برای شما ارسال کنیم. تلاش خواهیم کرد پاسخ بهتری برای مسائل فنی شما ارائه کنیم. 

این صفحه را به اشتراک بگذارید
مطالب مرتبط
آخرین نوشته ها

بیشتر بخوانید

داریوش ابراهیمی

آشنایی با شرکت و محصولات Ubiquiti Networks

مقدمه Ubiquiti Networks یک شرکت آمریکایی است که در زمینه فناوری‌های مرتبط با شبکه‌های کامپیوتری فعالیت می‌کند. تجهیزات Ubiquiti محدوده‌ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط (Enterprise) تا شرکت‌های

ادامه مطلب »
استاندارد nbase-t
محمد امین کمالی

استاندارد NBASE-T چیست ؟

در استاندارد Ethernet که با نام IEEE 802.3 شناخته می شود از کابل‌های Twisted Pair (زوج سیم به هم تابیده) به عنوان رسانه ارتباطی استفاده می‌گردد.

ادامه مطلب »
معصومه حسین آبادی

ARP چیست؟

پروتکل ARP یا Address Resolution protocol یک پروتکل لایه دو است، که کار آن به دست آوردن آدرس لایه دو یا همان آدرس فیزیکی مقصد که معروف به MAC می باشد از روی آدرس لایه سه ای یعنی IP است.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا
× گفتگوی آنلاین